ระบบตัดชำรุดงก่อกวนในหูฟังตัดเสียงรบกวนคืออะไร และฉันจะมุ่งอะไรได้บ้าง?

  • 0 ตอบ
  • 2 อ่าน
ระบบตัดตายงรบกวนในหูฟังตัดเสียงรบกวนคืออะไร ด้วยกันฉันจะมุ่งหวังอะไรได้บ้าง?

ระบบตัดล่วงลับงก่อกวน (Noise Cancellation) คืออะไร? : หูฟังตัดเสียงรบกวน วงจร ตัดหมดลมหายใจงกวนใจจะรับรู้ถึง พลาดงกวนใจด้านนอกด้วย ไมโครโฟนในตัว พร้อมทั้งจะส่งสัญญาณยกเลิกที่มีสัดส่วนเท่ากันแค่นั้นตรงกันไปใหกับ ชุดหูฟัง จากการสร้างสัญญาณตรงกันข้ามกันนี้ หูฟังของท่านจะเชี่ยวชาญกันแหล่งสิ้นลมงข้างนอกหูฟังตัดเสียงรบกวนส่วนมากไว้ได้ สิ่งของนี้เรียกกันว่า การตอบแทนปิ๋วง (sound compensation)

การแทนคุณสิ้นชีวิตงทำงานเช่นใด? : ท่านทราบหรือไม่ว่า ระบบตัดสิ้นบุญงรบกวน (Noise Cancellation) หูฟังตัดเสียงรบกวนทำงานเป็นอิสระกันจากด้านซ้ายพร้อมกับด้านขวา? การแทนคุณพลาดง ทำงานรูปแบบคาดการณ์ สร้างสัญญาณที่ตรงกันข้ามกันให้กับลำโพง ที่จะไปสนับสนุนลดสิ้นบุญงก่อกวนได้ เนื่องมาจากเป็นระบบคาดการณ์ เสียงหรือความกดอากาศที่มีการแปลงแปลงที่รวดเร็วมากจะได้รับการชดเชยที่หูฟังตัดเสียงรบกวนแหวกแนวกัน ตามที่ เสียงกวนใจจะมาถึง ไมโครโฟนยกเลิกมรณางกวนใจของทายับยั้ง้านขวาหรือซ้าย หรือ การชดเชยวายชนม์งจะมีการฟื้นฟูด้วยกันสร้างผลกระทบออกมาในให้เพียงนั้นละข้างเป็นอิสระจากกัน

ฉันจะคาดหวังจากอะไรจาก นวัตกรรม ระบบตัดปิ๋วงก่อกวนนี้ได้บ้าง? : ระบบตัดหมดลมงก่อกวน จะยกระดับความเชี่ยวชาญการรับฟังให้ดีขึ้นด้วยยกเลิกไม่ทำงานงกวนใจจากาข้างนอกให้ หูฟังตัดเสียงรบกวนเพียงนั้นควรจะต้องเข้าใจในเรื่องราวถัดไปนี้:


  • เอฟเฟ็คของการ ตัดพลาดงก่อกวนนี้ อาจจะไร้ใน สสภาพแวดล้อมที่สงบเงียบ หูฟังตัดเสียงรบกวนหรืออาจจะจะได้ยินชำรุดงบางชนิดได้ ถ้าหากมีเสียพนันงรอบข้างบ้างกระชับน้อย แนะนำให้ไม่ต้องเปิดฟังก์ชัน NC นี้ เนื่อสะดุด้วยจะต้องมีการป้อนเข้าจากรอบข้างเพราะว่าการทำงานที่เข้าที


  • ระบบตัดล่วงลับงรบกวน (Noise Cancellation) ไม่มีการโอนถ่ายในระหว่างการสนทนาโทรศัพท์ ถึงถ้าแม้ว่าจะคุ้มกัน หูฟังของ ผู้ใช้จากเสียงก่อกวนรอบข้างหูฟังตัดเสียงรบกวน ขนาดนั้นจะใช้ทำไมได้กับเครื่องรับของโทรศัพท์: จะมีโอกาสที่จะได้ยินสิ้นชีพงรบกวนแบคกราวด์ได้ 


  • ขึ้นกับวิธีใส่ ชุดหูฟังของท่าน เอฟเฟ็คของ การ ตัดดับงก่อกวนจะเปลี่ยนแปลงไปได้ หูฟังตัดเสียงรบกวนหรือสิ้นบุญงบิ๊บ (หอน) อาจจะเกิดขึ้นได้ ในข้อเหล่านี้ ให้ถอด ชุดหูฟังออก พร้อมทั้งใส่เข้าไปใหม่


  • ฟังก์ชัน ตัดสิ้นลมงก่อกวนนี้ทำงานกับสิ้นชีพงก่อกวนในแถบความถี่ต่ำเป็นหลัก (วางวายงก่อกวนจาก รถไฟ, เครื่องบิน, เครื่องยนต์) หูฟังตัดเสียงรบกวนถึงแม้ว่าว่า วางวายงรบกวนจะต่ำกว่า เพียงนั้นก็ไม่ได้มีการยกเลิกไปทั้งสิ้น


  • เมื่อท่านใช้ั ชุดหูฟังในรถไฟ หรือในรถยนต์ วายชนม์งก่อกวนอาจจะเกิดขึ้นได้ตามภาวะของสิ่งแวดล้อม ไม่เสนอแนะให้ใส่ หูฟังระบบตัดเสียพนันงรบกวน (Noise Cancellation) นี้ในระหว่างที่ขับรถ หูฟังตัดเสียงรบกวนเนื่อสะดุด้วยการทัศนาุดับงของการจราจรเป็นไอเท็มสำคัญต่อความไม่เป็นอันตรายของท่าน


  • สมาร์ทโฟน คงจะจะเป็นเหตุให้เกิดการก่อกวนหูฟังตัดเสียงรบกวนพร้อมทั้งสิ้นชีวิตงก่อกวนได้ ถ้าเรื่องราวนี้เกิดขึ้น ให้จัดตั้ง ชุดหูฟังให้ห่างจาก สมาร์ทโฟนนั้น


  • ห้ามปิดคลุม ไมโครโฟน ฟังก์ชัน หูฟังตัดเสียงรบกวนตัดมรณางรบกวน หรือโหมดหมดลมงรอบข้าง (Ambient Sound Mode) ไม่แน่อาจจะทำงานได้ไม่เข้าที หรือมีเสียงบิ๊บ (มรณะงหอน) เกิดขึ้นได้ ในเปลาะเช่นนี้ ให้นำมือของท่านออกจาก ไมโครโฟนของ ชุดหูฟัง


คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : หูฟังเก็บเสียง

Tags : หูฟังตัดเสียงรบกวน, หูฟังตัดเสียง, หูฟังเก็บเสียง