เพราะเหตุไรต้องใช้วัสดุดิบเกรดดีในการผลิตอาหารสัตว์

  • 0 ตอบ
  • 2 อ่าน
เพราะอะไรต้องใช้วัสดุดิบเกรดดีในการผลิตอาหารสัตว์

อาหารสัตว์ในสมัยนี้ต่างมีมากมายหลายหลากสูตรให้เกษตรกรเลือกสรรใช้กันได้ติดสอยห้อยตามความปรารถนา ไม่ว่าจะเป็น อาหารปลา อาหารสุกร อาหารโคขุน อาหารไก่เนื้อ อาหารเป็ด พร้อมทั้งอีกมากมายๆ ขนาดนั้น!!! ข้าจะทราบได้เช่นไรว่า “อาหารสัตว์ประสบความสำเร็จรูป” ที่นำมาให้สัตว์เลี้ยงของเรา เป็นอาหารที่ดีได้เกณฑ์ ตราบนำมาให้สัตว์เลี้ยงจะทำได้ช่วยเหลือในการเจริญได้จริงไหม

>> ปัจจัยหลักๆในการผลิตอาหารสัตว์


  • สูตรเครื่องกินที่ได้มาตรฐาน : ครั้นเกษตรกรแค่นั้นละลื้ออยู่กันคนละที่ บางท่านเลี้ยงดูสัตว์น้ำ บางท่านเลี้ยงสัตว์บก โดยเหตุนั้นสูตรอาหารของเฉพาะละชนิดต้องแหวกแนวกันไปเพราะว่าให้พอเหมาะกับสัตว์เลี้ยงพร้อมทั้งสภาวการณ์สิ่งแวดล้อมของเกษตรกร ทั้งนี้สูตรอาหารขนาดนั้นละชนิดควรได้รับรับการคิดค้นหาจากผู้เชี่ยวชาญเจาะจงทาง ที่ประธานสูตรอาหารทุกๆสูตรจะต้องขึ้นโพยให้ยุติธรรมตามกฏหมายของกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยแตะมีหมายเลขรายการกำกับอยู่บนบรรจุภัณฑ์นั้นๆของเท่านั้นละจำพวกอาหารเหมือนกัน
  • ขบวนการผลิต : หลายหนที่กรรมวิธีผลิตค่อนข้างจะเป็นจุดสำคัญที่หลายคนมองข้าม ซึ่งการผลิตที่ดีนั้นไม่ใช่การผลิตที่ทันทีทันใด อย่างเดียวการกำเนิดที่ดีต้องมีข้อความละเอียด ยืดหยุ่นได้ตามภาวการณ์การณ์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะสดทั้งอาหารสัตว์น้ำหรือไม่สัตว์บก ที่สำคัญตกว่าบุคคากรที่แคล่วคล่องกับมีความรู้ในการควบคุมเครื่องจักร รู้ทันอุปสรรค ด้วยกันแก้ไขได้ปรี่จุดอย่างรวดด่วน
  • วัตถุดิหัวข้อี่ใช้ในการผลิต : ในทุกๆการผลิตอาหารสัตว์ ย่อมต่างกันไปตามขนาดนั้นละประเภทของสัตว์ ทั้งสัตว์บกพร้อมด้วยสัตว์น้ำ ในแค่นั้นอดสูตรของอาหารสัตว์นั้นต่างก็ใช้วัสดุดิข้อความสำคัญี่ต่างกันไป วัสดุดิเปลาะี่ดีมีผลต่อคุณภาพอาหารสัตว์เป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าวัสดุดิคำกล่าวี่ดีจำต้องได้มาจากแหล่งผลิตที่ดีอย่างเดียว จึงจะทำได้ดึงประโยชน์ของวัตถุดิบนั้นๆมาใช้ไลดลง่างเต็มศักยภาพ  เกี่ยวกับให้อาหารสัตว์ที่เกิดออกมาสู่ท้องตลาดมีคุณภาพมากที่สุด อาจจะชดเชยความพึงประสงค์ของเกษตรกรไห่วย่างบริบูรณ์
  • GMP : GMP คือ ระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติพร้อมด้วยพิสูจน์แล้วจากสายลับนักวิชาการหมวดของกินทั่วโลกว่า ศักยทำเอาอาหารเกิดความหนักแน่น พร้อมกับเป็นที่เชื่อถือปลดปล่อยรับจากผู้บริโภค โดยอาศัยหลายเหตุผลที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ครั้นแล้วถึงแม้ว่าปฏิบัติตามวิถีทางที่ระบุได้ทั้งหมด ก็จะเป็นเหตุให้อาหารมีคุณภาพมีความมั่นคงและได้เกณฑ์


สรุป ไม่ว่าจักคือการผลิต สูตรอาหาร ความมาตรฐาน พร้อมด้วยวัสดุดิบเกรดดี ทุกสิ่งต้องมีความเป็นระเบียบ มีรูปแบบแผน มีระบบ ตั้งเฉพาะเจ้าหน้าที่ไปจนถึงเครื่องจักร ซึ่งถ้าอัตคัดไปจุดใดจุดหนึ่ง ไม่แน่อาจจะส่งผลเสียไปถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรได้ ในอนาคตทิศทางการทำอาหารสัตว์ต้องให้จุดสำคัญกับการปฎิบัติงานเยื่อใยในสูตรอาหารที่เหมาะ การใช้คุณประโยชน์ของแคลเซียมพร้อมทั้งฟอสฟอรัส โดยพลิกการคิดเลขจากแคลเซียมกับฟอสฟอรัสทั้งหมด มาเป็นแคลเซียมด้วยกันฟอสฟอรัสแยกย่อยได้ ยังมีชีวิตอยู่การทำสูตรอาหารที่มีความถูกต้องเยอะขึ้น มีการใช้เอนไซม์สนับสนุนเพิ่มศักยภาพการกำเนิด มีการใช้วัสดุดิบอาหารที่เที่ยงตรง เนื่องมาจากการจัดการอาหารสัตว์ต้องทันกับสถานการณ์ โดยใช้ความคิดพื้นฐานมาระบุยุทธศาสตร์ เจาะจงเลือกใช้วัตถุดิบ ด้วยให้ได้อาหารสัตว์ที่เข้าทีกับแต่ละฟาร์ม มีศักยภาพการกำเนิดดี พร้อมด้วยมีความคุ้มทางเศรษฐกิจ เอาใจช่วยให้แข่งขันไห่วย่างยังยืน

Tags : อาหารสัตว์